Selecteer een pagina

VOVIE HODENPIJL

Vovie Hodenpijl is een particuliere, kleinschalige leergemeenschap voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Kinderen leren bij ons vanuit ontspanning, nieuwsgierigheid en vrijheid. We doen dit op een prachtige, groene plek in Midden-Delfland (ZH).

STEUN ONS

Wil je bijdragen aan onze school? Elke bijdrage helpt om onze droom te verwezenlijken. Dank alvast!

Op Hodenpijl in Schipluiden

Vovie Hodenpijl is een natuurleerplaats voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Een school waar er hartgedragen onderwijs gegeven word. Een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn, er geen prestatiedruk is en waar veel bewegend leren plaats vind.

Belangrijke peilers zijn; leren vanuit intrinsieke motivatie, verbindende communicatie, het leven met het ritme van de natuur, onze (moes) tuin en de dieren. Maar ook de cognitieve vakken zullen ruim worden aangeboden zodat de kinderen op alle fronten worden uitgenodigd tot ontwikkelen. 

Onze leergemeenschap bevindt zich op buitenplaats Op Hodenpijl; tussen de stallen, weilanden, een moestuin en een kleine kas. In een sfeervol monumentaal pand spelen en leren de kinderen dagelijks met elkaar. De groene omgeving is een ware inspiratiebron. 

De filosofie van Op Hodenpijl: ‘het bieden van een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ontdekken wie ze zijn en wat zij willen en waar ze zich bewust kunnen worden van hun kracht en talent’ sluit helemaal aan op de visie van Vovie. We werken daarom graag samen. Zo zijn er trainers, therapeuten en (kinder)coaches met hun praktijk bij Op Hodenpijl. Zij geven lessen aan de kinderen op gebied van voeding, gezondheid, wijsheid en welzijn.

Wie zijn wij

Een team van hard werkende en liefdevolle mensen waarvan hun vuurtje aan gaat als het gaat om vernieuwing in onderwijsland. Bij Vovie hodenpijl staan we voor de visie en willen we een plek waar kinderen vanuit hun essentie volledig kunnen groeien en bloeien. Met elkaar zorgen we dagelijks voor een fijne leeromgeving voor de kinderen.

Ouderparticipatie

Ouders nemen we plaats in een besluit kring en we vragen daarnaast ook van de ouders: je bent in ieder geval een dagdeel per maand beschikbaar om mee te doen. We vragen ook van ouders om hun netwerk in te zetten om zo hun kinderen de breedst mogelijke basis te geven.

Praktisch

 • We zijn 4 dagen in de week geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 • We zijn geopend van 09:00 uur tot 14:00 uur.
 • We volgen de reguliere vakanties.
 • Er zijn maximaal 18 kinderen in een groep met 2 (parttime) vaste leerkrachten.
 • Iedere dag is er een PABO-leerkracht aanwezig. Daarnaast verrijken gastdocenten, inspirators en ouders het aanbod.

Veelgestelde vragen

Hoe ziet een dag bij Vovie eruit?

Een vast dagritme

Hierdoor voelen de dagen veilig en vertrouwd voor de kinderen. De dag wordt om 09:00 uur buiten gestart in een cirkel met vers fruit. Goed voor jezelf en je lichaam zorgen vinden we belangrijk. We koken daarom regelmatig met de kinderen en zorgen dat de lunch een moment van rust is.

Veel buiten!

De kinderen zijn dagelijks minimaal twee uur buiten, het liefst meer. Ze spelen vrij buiten, in een groene omgeving. Maar ook taal-, reken en bewegingslessen vinden regelmatig buiten plaats.

Hoe leer je bij Vovie?

Leren door te doen

We leren door te doen en te ervaren. Op een andere manier, waardoor het beklijft. Een voorbeeld: op woensdag koken we met elkaar. We bedenken een recept met de groep en bekijken welke ingrediënten we nodig hebben. We gaan naar de winkel, we houden een kasje en het budget bij en we rekenen uit hoeveel voedsel we nodig hebben voor de groep. Leren door te spelen en te doen.

Verantwoordelijkheid

We vinden het wel belangrijk dat kinderen iets afmaken. Het kind mag ook ervaren wat er gebeurt als het iets niet afmaakt. We zeggen niet dat iets afmoet, en de consequentie als ze iets niet afmaken voelen ze dan zelf. Als een kind iets wil, leert het zelf discipline krijgen.

Taal en rekenen

We bieden een heel breed scala aan de kinderen, daarbinnen hebben we de focus op taal en rekenen. Ze leren dus op een goed niveau lezen, schrijven en rekenen. Er wordt bij Vovie niet getoetst en er is geen CITO-toets.

Aandacht en begeleiding

We kijken naar ieder kind op dezelfde manier en ieder kind krijgt speciale aandacht! Wat heeft het kind nodig om tot volle bloei te komen? We hebben ook de mogelijkheid om 1 op 1 te begeleiden als een kind ergens moeite mee heeft.

Voldoet Vovie aan de leerplicht?

Ja Vovie voldoet aan de leerplicht. De Inspectie hanteert 8 onderzoekscriteria, wij voldoen aan al deze eisen:

 1. Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de samenleving;
 2. De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich voor te bereiden op passend vervolgonderwijs;
 3. Het schoolklimaat leidt tot een leeromgeving die volgens maatschappelijk breed gedragen uitgangspunten veilig en motiverend is;
 4. Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen;
 5. De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen;
 6. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen passende extra ondersteuning en begeleiding;
 7. De ontwikkelresultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat mag worden verwacht;
 8. De school zorgt voor behoud of verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.

Van wie leer je bij Vovie?

Leerkrachten

We hebben 2 leerkrachten met een PABO-diploma, iedere dag is er een leerkracht met een PABO-diploma aanwezig.

Gastdocenten

Daarnaast werken we met verschillende inspirerende gastdocenten. Zij zullen regelmatig lessen verzorgen op onze school. Dit kan zijn: dans, muziek, permacultuur, beweging, houtbewerken of een les over de ruimte.

Hoeveel zij de kosten bij Vovie?

Jaarlijkse kosten:
We kiezen er bewust voor om een niet-bekostigde school te zijn. Dat betekent dat we geen subsidie vanuit de overheid ontvangen. Dit geeft ons echter wel de nodige vrijheid om te kunnen voldoen aan onze visie waarbij kinderen op hun eigen tempo kunnen leren. Ouders dragen samen de kosten voor deze nieuwe vorm van onderwijs.

De prijs is:
€4.200,- vanaf 4 tot 7 jaar 
€5.300,- van 7 tot 12 jaar 

 

De kosten kunnen ook per maand betaald worden:
€350,- vanaf 4 tot 7 jaar 
€400,- van 7 tot 12 jaar (deze prijs is inclusief het op maat gemaakt onderwijsplan voor uw zoon of dochter)
*De maandelijkse betalingen verlopen via een automatisch incasso.

Onderbouw entreegeld:
Als uw zoon of dochter start bij Vovie is het entreegeld bij een kind van 4 tot 7 jaar eenmalig €1000,-. 


Midden/bovenbouw jaarlijkse bijdrage:
Wanneer uw zoon of dochter 7 jaar of ouder is wordt er jaarlijks een eenmalige bedrag gevraagd van €500,-.


Meerdere kinderen uit één gezin:
Wanneer er een tweede kind uit het gezin deelneemt aan Vovie Hodenpijl stellen we een mindering van €600,- op jaarbasis beschikbaar. 

*alle bijdrages worden jaarlijks geïndexeerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website 

Lidmaatschap

Daarnaast kunnen mensen die onze school een warm hart toedragen een lidmaatschap afsluiten van 70 euro per jaar. Denk hierbij aan familie, vrienden en bedrijven.

Giften

Giften zullen enorm welkom zijn maar we kunnen ook een crowdfunding starten en met sponsors werken. Tot slot zijn er de helpende ondernemers en vrijwilligers.

Is er ook een BSO bij Vovie?

Momenteel zijn we nog aan het bekijken hoe we dit willen vormgeven. Zodra de concrete invulling hiervan bekend is zullen we dit delen.

Aanmelden

Wil je graag je kind(eren) aanmelden bij Vovie Hodenpijl?
Vul je gegevens in op het intentieformulier hieronder en wij nemen snel contact met je op.

Adres:

Tramkade 24c

2636 CT Schipluiden

 

Contact:

hodenpijl@vovie.nl

 

Of volg ons via Facebook of Instagram!