Selecteer een pagina

VOVIE HATTEM

Vovie Hattem is een particuliere leergemeenschap voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar, waar vanuit een holistisch wereldbeeld het onderwijs wordt vormgegeven. Leren vanuit ontspanning, nieuwsgierigheid en vrijheid, met als rode draad de verbinding met jezelf, de ander en de natuur.

Vovie Hattem zoekt leuke juf of meester!

(PABO) leerkracht voor 12-16 uur per week op zzp-basis

Wil jij:
• op ontdekkingstocht met kinderen?
• een inspiratiebron zijn?
• jouw kennis delen?
• veel lol hebben?
• zo vaak mogelijk de natuur in?
• op een nieuwe manier onderwijs overbrengen en laten ervaren?

Dan ben jij misschien wel degene die we zoeken…!

Ons onderwijs

Bij Vovie Hattem bieden we de kinderen een veilige omgeving waar ze in vrijheid mogen ontwikkelen vanuit hoofd, hart en handen. Wie ben je, wat zijn je talenten en hoe kan je die inzetten? Iedereen heeft een innerlijk kompas dat de juiste route aangeeft. Om dat te ervaren moet je jezelf leren kennen en in verbinding zijn met jezelf. Op onze school besteden we hier veel aandacht aan. Onze focus ligt op de intrinsieke motivatie en kijken wanneer een kind ergens aan toe is. Van nature willen kinderen leren en wij zullen ze inspireren met boeiende lesthema’s en uitdagen om eigen initiatief te nemen. Zo leren ze hun dromen en ideeën om te zetten naar iets tastbaars.

Locatie

De thuisbasis van Vovie Hattem is ’t Honk (de BSO ruimte van kinderopvang bij Lotte) in ‘t Heem. We zijn dankbaar dat we door een leuke samenwerking onze school kunnen laten groeien en bloeien vanuit een inspirerende leeromgeving en dichtbij de natuur, met ’t Veen en het Molecaten bos om de hoek.

Ook vindt ons onderwijs voor een deel buiten plaats. Lekker veel buiten spelen en in contact zijn met je lijf maakt het een stuk makkelijker om kennis op te nemen. We volgen het ritme van de natuur en de seizoenen, werken in onze moestuin en koken met wat er groeit. Hierdoor leren kinderen zorg te dragen voor zichzelf, elkaar en de aarde.

Opening Vovie Hattem

Ouderparticipatie

Het is belangrijk voor ons om in contact te zijn en te blijven met de ouders. Om elkaar en het kind te leren kennen en zorg te dragen voor een open communicatie. Maandelijks organiseren we een samenzijn met alle kinderen en de ouders. Ook vragen we van ouders om hun netwerk in te zetten om de kinderen een zo breed mogelijke basis te geven.

Praktisch

 • Vovie Hattem is vanaf schooljaar 2022/2023 gestart.
 • De thuisbasis van de school is ’t Honk (de BSO ruimte van kinderopvang bij Lotte) in ’t Heem.
 • Er zijn maximaal 17 kinderen in een groep met een vaste docent en het lesaanbod wordt verrijkt met gastdocenten, inspirators en ouders.
 • De school is van maandag t/m vrijdag geopend van 8:15 tot 14:00 uur, m.u.v. woensdag tot 12:30 uur.
 • We volgen de schoolvakanties van regio noord.

Veelgestelde vragen

Hoeveel is de ouderbijdrage?

Maandelijkse ouderbijdrage

Vovie Hattem is een particuliere school omdat het de vrijheid geeft om deze vorm van onderwijs te geven, in kleine klassen en met betrokkenheid van ouders en de maatschappij. Dit betekent dat we geen subsidie vanuit de overheid ontvangen en onze inkomsten via andere wegen zullen binnenkomen. Een groot deel ervan zal komen via een maandelijkse ouderbijdrage van gemiddeld € 350 per kind, per maand.

Aanmeldingsbijdrage

De aanmeldingsbijdrage is een eenmalige investering van € 1.000 per gezin.

Giften

Giften en sponsoring zijn enorm welkom. Ook werken we samen met (lokale) ondernemers en vrijwilligers.

Hoe leer je bij Vovie Hattem?

Leren door te doen

We leren door te doen en te ervaren. Ook neem je kennis sneller op als je vanuit ontspanning leert.
Een voorbeeld: we gaan koken met elkaar. We bedenken een recept met de groep en bekijken welke ingrediënten we nodig hebben. We gaan naar de winkel, we houden het budget bij en we rekenen uit hoeveel we nodig hebben voor de groep.

Verantwoordelijkheid

We vinden het wel belangrijk dat kinderen iets afmaken. Het kind mag ook ervaren wat er gebeurt als het iets niet afmaakt. Als een kind intrinsiek gemotiveerd is, dan zal het kind een grotere verantwoordelijkheid kunnen dragen. Oudere kinderen (pubers) kunnen vaak wel verantwoordelijkheid aan en plannen ook zelfstandig, maar hun nog niet ontwikkelde tijdsbesef kan het moment van starten ingewikkeld maken. Wij stimuleren kinderen aan de slag te gaan waardoor hun planning en hun doelen kunnen slagen.

Taal en rekenen

We bieden vakken integraal aan waardoor de leerlingen veel verschillende vaardigheden en kennis opdoen. Taal, rekenen en spelling zijn belangrijke vakken die zowel geïntegreerd als apart aangeboden worden. Kinderen leren op hun eigen juiste moment en pakken daardoor de kennis snel op. Er wordt bij Vovie Hattem niet getoetst en er is geen CITO-toets.

Aandacht en begeleiding

We kijken naar ieder kind op dezelfde manier en ieder kind krijgt speciale aandacht! Wat heeft het kind nodig om tot volle bloei te komen en zich fijn te voelen?

Voldoet de school aan de leerplicht?

Ja Vovie voldoet aan de leerplicht. De Inspectie hanteert 8 onderzoekscriteria, wij voldoen aan al deze eisen:

 1. Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de samenleving;
 2. De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich voor te bereiden op passend vervolgonderwijs;
 3. Het schoolklimaat leidt tot een leeromgeving die volgens maatschappelijk breed gedragen uitgangspunten veilig en motiverend is;
 4. Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen;
 5. De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen;
 6. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen passende extra ondersteuning en begeleiding;
 7. De ontwikkelresultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat mag worden verwacht;
 8. De school zorgt voor behoud of verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.

Van wie leer je bij Vovie Hattem?

Leerkrachten

We hebben een vaste docent met een PABO-diploma.

Gastdocenten

Daarnaast werken we met inspirerende gastdocenten. Zij zullen regelmatig lessen verzorgen op onze school. Dit kan zijn: dans, muziek, permacultuur, beweging, houtbewerken of een les over de ruimte.

Aanmelden

Wil je graag je kind(eren) aanmelden bij Vovie Hattem?
Vul je gegevens in op het intentieformulier hieronder en wij nemen snel contact met je op voor een intakegesprek.

Adres

Apeldoornseweg 1E

8051 AA Hattem

 

Contact

hattem@vovie.nl

 

Volg ons via Instagram en Facebook!

Contact:

hattem@vovie.nl

Adres:

Apeldoornseweg 1E
8051 AA Hattem