LEARNING COMMUNITY

Vovie is een ‘learning community’. Iedereen die zich aan de school verbindt, is er onderdeel van en heeft een verantwoordelijkheid voor ieders welzijn en veiligheid en in het bijzonder dat van de leerlingen. We dragen elkaar en hebben oog voor elkaar. Dit is gewaarborgd in een systeem van gedragen besluitvorming, coöperatieve besluitkringen en in het steeds scherp houden van ons holistische uitgangspunt. Bovendien zijn we een lerende school, waarbij de leerkrachten en andere leden zich steeds blijven ontwikkelen.

SAMENWERKEN

 

Iedere vestiging van onze “learning community” bevindt zich in een grotere community. Wij herkennen ons zeer in de zienswijze ‘it takes a village to raise a child’. Als school hebben we veel samenwerkingsverbanden; bijvoorbeeld met een techlab of een bibliotheek. Ook maken we gebruik van kunstonderwijs dat door de gemeente wordt aangeboden. De locaties waar we zitten delen we vaak met andere organisaties zoals een BSO of scouting. Zo leren de kinderen op dagelijkse basis hoe je samenleeft, samen iets creëert en samen zorg draagt voor een locatie.

OUDERPARTICIPATIE

 

Wie kennen hun kinderen het allerbeste? De ouders. Wij stellen samen met ouders en kinderen leer- en inspiratiedoelen. Ouders zijn altijd welkom. Ze mogen meedoen en mee leren, meehelpen en mee werken. Ze mogen mee praten. We proberen altijd draagvlak te vinden voor besluitvorming bij de ouders.  Wij vinden de mening van ouders enorm belangrijk. Als ouders ben je in ieder geval een dagdeel per maand beschikbaar om mee te doen op school. We vragen ook van ouders om hun netwerk in te zetten om zo hun kinderen de breedst mogelijke basis te geven.

COÖPERATIE

Learning Community Vovie is een coöperatie omdat we een vernieuwende organisatie- en omgangsvorm willen inrichten. Er wordt een gemeenschap gevormd rondom de school. Als lid is het mogelijk om je te verbinden aan de cooperatie door naar community activiteiten te komen en door deel te nemen aan besluitkringen met verschillende thema’s. Samen dragen en vormen deze de school. Openheid en draagkracht zijn belangrijke waarden. Bij Vovie praten we met mensen, niet over mensen.

LID WORDEN VAN DE COOPERATIE

Wil je lid worden naar VOVIE stuur dan voor meer informatie een email naar vraag@vovie.nl 

 

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist, once he grows up.”

Pablo Picasso

“Er bestaat geen fout, alleen variatie”

John Kayongo (docent Afrikaanse dans)