Holistische visie

Kinderen willen van nature leren. Vanuit de learning community inspireren we hen door ze met verschillende onderwerpen kennis te laten maken.  We dagen ze steeds uit om te kijken wat er nog meer mogelijk is. Vovie is een continue oefenplaats voor het aannemen van een open en onbevooroordeelde houding.

Bij Vovie vindt een groot deel van het onderwijs buiten plaats. Hier volgen we het ritme van de natuur en de seizoenen. We leren de kinderen zorg dragen voor zichzelf, elkaar en de aarde.  Kinderen leren hun dromen en ideeën omzetten naar iets tastbaars.

Wij zien onszelf als een holistische leergemeenschap. Holisme is een breed begrip. Holisme betekent voor ons dat alles en iedereen heel is en met elkaar is verbonden. Zo ook binnen onze learning community. Kinderen zijn heel en er hoeft niet aan hen te worden gesleuteld. Wij geloven erin dat iedereen zijn eigen unieke pad bewandelt en dat dit pad precies goed is.

Wij vinden het vanuit onze holistische visie van groot belang dat kinderen leren dat zij onderdeel zijn van een geheel. Er is veel aandacht voor het groepsprocessen en samenzijn. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van hun verbinding met de natuur. Welke invloed heeft voeding of het in de natuur zijn op je welzijn bijvoorbeeld.

Sleutelwoord in onze holistische visie is bewustzijn. Wij zijn als kinderen, ouders, (vak)leerkrachten en alle andere betrokkenen onlosmakelijk met elkaar en onze omgeving verbonden. We helpen elkaar door onszelf eraan te herinneren dat we niet onze emoties, gedachten of lichaam zijn, maar dat we het hebben. Als we ons hiervan bewust zijn, kunnen we leren om onze emoties, gedachten en fysiek te beïnvloeden. Dit is een belangrijke vaardigheid om al vroeg te leren en van grote waarde voor de rest van het leven.

In het grote geheel zijn er allerlei zaken die invloed hebben op ons en ons systeem. Denk aan machtsmisbruik, dierenleed, verwoesting van de natuur enz. In je eentje begin je hier niks tegen, maar samen is er heel veel mogelijk. We hechten dan ook veel belang aan het samen zijn en samen doen. We zijn niet alleen naar binnen gericht, maar kijken ook actief naar onze rol in onze omgeving.

 

 

VRIJHEID & SPELEN

Voor kinderen van alle leeftijden is er veel tijd om buiten en binnen vrij te spelen. Hierdoor ontwikkelen kinderen veel sociale vaardigheden en lichaamsbewustzijn. Ze worden er vindingrijk en creatief van.

Vanwege de kleine groepen kan de leerkracht goed kijken naar de intrinsieke motivatie van het kind. Zit een kind bijvoorbeeld in een periode waarin het veel bezig is met getallen, dan is het ontvankelijk om te leren rekenen en zal daarin gestimuleerd worden. Een kind leert lezen als het daaraan toe is. Doordat kinderen met verschillende leeftijden samen in de groep zitten en we niet toetsen, weren we prestatiedruk uit de school. We leren vanuit ontspanning, nieuwsgierigheid en vrijheid.

De rijke leeromgeving van de locaties biedt volop mogelijkheden om op avontuur te gaan. We zien hierdoor dat de leerlingen van Vovie motorisch erg behendig zijn. Ze mogen veel uitproberen en leren daardoor het verschil zien tussen wat nieuw en onwennig is en wat echt risicovol.

CREATIVITEIT & INSPIRATIE

Bij Vovie vinden we het leren stellen van goede vragen en het stimuleren van nieuwsgierigheid van grote waarde. Samen met de kinderen gaan we op zoek naar wat hen drijft.

Ken Robinson omschrijft het mooi: “als je maar één taal kent, hoe kun je dan weten hoeveel je er zou kunnen spreken? Als je nooit een viool, microscoop, ijzerzaag of tennisracket hebt vastgehouden, hoe kun je dan weten of je liefde hebt voor muziek, biologie, techniek of tennis?”

Wij halen graag inspirators onze school binnen. Dit kunnen ouders zijn die een vol passie een bepaald beroep uitoefenen, een opa of oma die een interessante hobby heeft, maar ook kunstenaars of ondernemers. Kinderen kunnen zelf bepalen of ze mee doen aan deze inspiratie bijeenkomsten.

De kinderen raken gewend aan het creatief uiting geven aan hun gevoelens: bijvoorbeeld door middel van muziek, dans, poëzie, schilderen en boetseren.

ONDERNEMERSCHAP

Kinderen leren het best door te ervaren en de noodzaak in te zien van wat er geleerd wordt, daarom werken we bij Vovie veel met projectonderwijs.

Een voorbeeld: de kinderen ontwerpen zelf een kinderboek. Ze doorlopen het hele proces van het verzinnen van een verhaal en het ontwerpen van tekeningen, tot het kiezen van het lettertype, de bladspiegel, de alinea-indeling, het drukken en het verkopen. Ieder kind kan op het eigen niveau aanhaken en onderdeel uitmaken van het leerproces.

Er is veel aandacht voor communicatieve vaardigheden, want dit is een onmisbaar in de samenleving. Hiermee kun je samenwerking en verbinding creëren, problemen oplossen en doelen bereiken.

Leerlingen krijgen ruimte voor het nemen van initiatief. Leerlingen kunnen inbrengen wat ze willen leren, hoe en van wie. De leerkrachten kijken dan met hen hoe we dit kunnen organiseren.

ZORG VOOR JEZELF, ELKAAR & DE AARDE

Als je gezond bent, ben je weerbaar, krachtig en in staat om je talenten in te zetten. Je kan pas goed voor een ander en voor de wereld zorgen, als je goed voor jezelf zorgt.  Dit heeft onze dagelijkse aandacht.

We vinden het belangrijk dat kinderen leren welke producten en voeding goed zijn voor henzelf, anderen en de wereld. Ze leren hoe je een kleine voetafdruk achterlaat en hoe recyclen werkt. We leiden de kinderen op tot wereldverbeteraars!